Consiliere inovativă şi practică şcolară pentru o carieră de succes

PRACTICON te îndrumă în carieră!

Scopul proiectului:
Îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii a elevilor de liceu prin susţinerea acestora în orientarea în carieră ţinând cont de aptitudinile, interesele, aspiraţiile lor dar şi de tendinţele de pe piaţa muncii. Prin participarea la proiect  elevii beneficiază de:

  • servicii personalizate de consiliere şi orientare profesională;
  • stagii performante de practică;
  • oportunităţi de practică în firmele de exerciţiu.

 

Titlul proiectului:  “Consiliere inovativă şi practică şcolară pentru o carieră de succes”
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/137225
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Partener: Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” Craiova