Articole din categoria stiri

Conferințe

November 27th, 2015 | stiri | 0 Comments

Comunicat de presă

PRACTICON – o etapă importantă în alegerea și descoperirea carierei

     Inspectoratul Școlar Județean Dolj a organizat joi, 26 noiembrie 2015 conferința finală a proiectului PRACTICON – „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’. La eveniment au participat elevi, directori de la liceele din județul Dolj, experți din echipa de proiect, oficialități locale și reprezentanți ai presei.
     Acesta a fost ultimul eveniment organizat în cadrul proiectului PRACTICON, el marcând încheierea oficială a proiectului. Cu acest prilej, dna Lavinia Craioveanu, Inspector Școlar General și Manager de proiect a prezentat rezultatele obținute pe parcursul celor 19 luni de implementare. După cum declara dna inspector general, PRACTICON a fost un adevărat succes iar rezultatele obținute vin în sprijinul acestei afirmații. O platformă profesională de consiliere, 2 laboratoare firme de exercițiu înființate și dotate cu mobilier și echipament IT la partenerul de proiect, Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’, 4 firme de exercițiu înființate și parteneriate firme reale-firme de exercițiu încheiate, un caiet de practică, instrumente de lucru și un manual firme de exercițiu sunt doar câteva din cele mai importante rezultate. La acestea se adaugă beneficiile financiare obținute de elevi: o subvenție de 350 RON pentru fiecare din cei 480 elevi din grupul țintă și importante premii în bani acordate cu ocazia concursurilor de practică și a concursului firme de exercițiu organizate în cadrul proiectului.
     Dna Alina Stănculescu, Coordonator Experți Consiliere Profesională a prezentat rezultatele studiului privind percepția elevilor din grupul țintă asupra importanței consilierii profesionale, bazate pe analiza comparativă a gradului de informare a elevilor în legătură cu activitatea de consiliere înainte și după finalizarea activității de consiliere și a campaniei de informare privind beneficiile consilierii și orientării profesionale. A reieșit faptul că, într-adevăr, cu cât elevii sunt mai bine informați despre specificul serviciilor de consiliere a carierei, cu atât au o percepție mai corectă despre beneficiile oferite de acest tip de servicii educaționale, 98% dintre elevii chestionați oferind răspunsuri referitoare la acest aspect. Creșterea procentelor în favoarea răspunsurilor pozitive demonstrează utilitatea activităților de consiliere individuală și de grup, cât și a campaniei de informare a elevilor privind importanța consilierii și orientării profesionale.
     PRACTICON a oferit pe parcursul implementării oportunități de consiliere profesională prin servicii de specialitate privind orientarea în carieră unui număr de 480 elevi din clasa a XI-a din liceele județului Dolj, din care 420 au beneficiat și de stagii de practică tradițională la agenții economici locali, iar 60 de elevi au avut șansa să exerseze o formă de practică modernă prin metoda inovativă de învățare ,,firmă de exercițiu’’. Iar bucuria și mulțumirea elevilor care au luat parte la activitățile proiectului demonstrează că PRACTICON a reprezentat,după cum declara unul dintre elevii grupului țintă ,,o etapă importantă atât în alegerea cât și în descoperirea carierei pe care vreau să o urmez. A reușit să-mi scoată la suprafață anumite trăsături și m-a făcut să realizez că dintre toate aptitudinile pe care le poate poseda un om, cea mai importantă este comunicarea, de care am avut și parte în acest proiect iar asta mi-a plăcut. Am avut parte de comunicare, de informații noi profesioniste, de activități interesante, am participat la workshop-ul de la Băile Govora, unde m-am simțit minunat, lucru care m-a bucurat enorm, toate acestea au fost importante. Importanța este dată de faptul că s-a pus accentul pe noi iar până la acest proiect nu am mai simțit asta. Mă bucur că am luat parte la acest proiect. Multumesc!” (Zidaru Adelina, Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu” Filiași) Este doar una din multele declarații ale elevilor care vorbesc despre importanța proiectului PRACTICON resimțită pe plan individual.
     Și colaboratorii noștri au cuvinte de laudă la adresa proiectului: ,,PRACTICON ne-a oferit nouă, agenților economici, posibilitatea de a intra în contact direct cu elevii, elevi ce vor reprezenta viitoarea forță de muncă și totodată de a le cunoaște acestora doleanțele legate de locul de muncă. Ne-a încântat implicarea acestora pe tot parcursul stagiilor de practică, ne-am bucurat că ne-au cerut informații concrete pentru realizarea proiectelor. Suntem mulțumiți că le-am putut oferi sprijin prin împărtășirea experienței noastre’’, ne-a declarat dl Tică Florin Lucian de la S.C. INTUSPRESTCOM S.R.L., una din firmele unde elevii de la liceul tehnologic au făcut practică. Iar dl. Pîrvu Ilie, director la Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’ Filiași a întărit: ,,Am avut parte ca director implicat în acest proiect de o experiență bogată, am întâlnit experți profesioniști cu care am comunicat foarte bine, agenți comerciali mult mai implicați și de mare ajutor elevilor și elevi dornici de perfecționare, dornici de a lucra în echipă, dornici de cunoaștere, elevii liceului meu transmițându-mi prin impresiile și gândurile lor toate aceste lucruri. Un real ajutor au resimțit elevii PRACTICON din partea agenților economici, pe parcursul stagiilor de practică. Fiind motivați de îndrumători și de premiile atractive, aceștia au muncit la realizarea proiectelor, cerând informații din partea agenților. Am observat, iar feedback-ul din partea elevilor a fost același, o mai intensă implicare din partea agenților economici, fiind parteneri de nădejde elevilor. Îmi doresc pe viitor ca elevii liceului meu să mai aibă ocazia să participe la asemenea proiecte, de un real folos pentru formarea lor.”
     Proiectul PRACTICON – „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’, implementat în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’, a demarat în 28 aprilie 2014 și se va finaliza în 27 noiembrie 2015. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Pentru detalii:
Georgeta Lumei, Expert Informare și Publicitate
ginalumei@gmail.com/ 0721 888 402

Conferințe

November 23rd, 2015 | stiri | 0 Comments

Comunicat de presă

Conferința finală PRACTICON

     Joi, 26 noiembrie 2015, începând cu ora 10:00, Inspectoratul Școlar Județean Dolj va organiza la sediul său din Str. Ion Maiorescu nr. 6, Craiova, conferința finală a proiectului PRACTICON – „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’.
     Pe parcursul implementării, PRACTICON a oferit oportunități de consiliere profesională prin servicii de specialitate privind orientarea în carieră unui număr de 480 elevi din clasa a XI-a din liceele județului Dolj, din care 420 au beneficiat și de stagii de practică tradițională la agenții economici locali, iar 60 de elevi au avut șansa să exerseze o formă de practică modernă prin metoda inovativă de învățare ,,firmă de exercițiu’’.
     La eveniment sunt așteptați să participe elevi din grupul țintă, experți din echipa de management și de implementare a proiectului, directori de la liceele din județul Dolj, reprezentanți ai agenților economici și nu în ultimul rând, oficialități locale.
     Conferința finală marchează încheierea oficială a perioadei de implementare a proiectului. Cu acest prilej, dna Lavinia Craioveanu, Manager de proiect va prezenta rezultatele obținute pe parcursul celor 19 luni de implementare. Dl. Lucian Săndoi, Directorul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi’’, va susține o prezentare despre dezvoltarea și evoluția firmelor de exercițiu create în proiect din perspectiva partenerului de proiect și transferul de bune practici către generațiile următoare.
     Responsabilitatea comună privind integrarea pe piața muncii a elevilor absolvenți va fi abordată împreună cu elevi, directori de licee și reprezentanți ai mediului economic într-o dezbatere despre bune practici identificate în PRACTICON și modalități de valorificare a acestora în viitor. Dna Mirela Isuf, Expert Elaborare și Monitorizare Instrumente va prezenta rezultatele studiului privind percepția elevilor din grupul țintă asupra importanței consilierii profesionale, bazate pe analiza comparativă a gradului de informare a elevilor în legătură cu activitatea de consiliere înainte și după finalizarea activității de consiliere și a campaniei de informare privind beneficiile consilierii și orientării profesionale. Despre PRACTICON de la implementare la sustenabilitate vor vorbi cei 3 coordonatori de activități, dna Alina Stănculescu, Coordonator Experți Consiliere Profesională, dna Simona Ciulu, Coordonator Îndrumători Practică și dna Matilda Blagu, Coordonator Firme de Exercițiu.
     Proiectul PRACTICON – „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’, implementat în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’, a demarat în 28 aprilie 2014 și se va finaliza în 27 noiembrie 2015. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Pentru detalii:
Georgeta Lumei, Expert Informare și Publicitate
ginalumei@gmail.com/ 0721 888 402

Workshop

November 15th, 2015 | stiri | 0 Comments

 Comunicat de presă

PRACTICON la ora bilanțului

     Inspectoratul Școlar Județean Dolja organizat în perioada 7-9 noiembrie 2015, workshop-ul PRACTICON la ora bilanțului, în cadrul proiectului „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes”. Evenimentul  s-a desfășurat la Govora și a reunit 120 persoane, respectiv elevi din grupul țintă al proiectului, reprezentanți ai agenților economici parteneri în proiect, directori de la liceele de unde s-a recrutat grupul țintă și membri din echipa de proiect.
     Evenimentul a avut ca și obiective specifice realizarea uneianalize globale a întregii activități desfășurate prin proiect, facilitarea interacțiunii dintre diversele categorii participante la proces, identificarea bunelor practici acumulate pe perioada implementării și extrapolarea rezultatelor obținute în acțiuni viitoare, în vederea asigurării sustenabilității proiectului, proiectul PRACTICON aflându-se la finalul perioadei de implementare.
     Evenimentul a debutat cu mesajul dnei Lavinia Craioveanu, Inspectorul Școlar General și Manager Proiect, care a mulțumit elevilor pentru implicarea în proiect și i-a felicitat pentru rezultatele obținute. Lucrările workshop-ului au fost continuate de dna Daniela Carasava, Expert Implementare și Evenimente și moderatorul evenimentului, care a prezentat o sinteză a principalelor rezultate obținute în proiect, fiind secondată cu analize detaliate pe fiecare activitate în parte susținute de coordonatorii specifici pe componentele de practică, firme de exercițiu și consiliere.
     Dezbaterile și aplicațiile din cele 4 ateliere de lucru care s-au desfășurat pe parcursul evenimentului au vizat teme de interes pentru elevi și experți deopotrivă, cum ar fi Beneficiile consilierii individuale și de grup în planificarea traseului profesional, Aplicabilitatea competențelor dobândite la stagiile și concursurile de practică, De la teorie la practică prin firma de exercițiu.
     Workshop-ul a continuat cu un atelier în aer liber sub titlul ,„Să protejăm mediul înconjurător!’’, elevii putând astfel pune în practică aspectele teoretice din cadrul dezbaterilor lunare specifice pe această temă, precum și pe cele de la evenimentul anterior privind obiectivele orizontale. Dotați cu mănuși și saci de plastic, elevii s-au implicat activ într-o acțiune de ecologizare pornind pe mai multe trasee din apropierea stațiunii. În paralel, într-un cadru informal, membrii echipei de proiect au luat parte la un atelier de bune practici în care discuțiile s-au axat pe identificarea bunelor practici din proiect, aspecte pozitive și negative din implementare și modalități de diseminare și valorificare la nivelul organizaţiei şcolare a rezultatelor proiectului în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională, în vederea asigurării unei sustenabilități reale și durabile a proiectului. S-a subliniat necesitatea promovării proiectului ca măsură de sprijin a activităților implementate, în vederea creșterii gradului de informare și educare a publicului țintă, fapt care, în timp, poate conduce la schimbări pozitive de percepție, opinie și atitudine la nivelul acestuia.
     Astfel, pentru continuarea proiectului, s-au avansat o serie de propuneri din care amintim doar:

  • utilizarea platformei CCP intranet în toate liceele din județ;
  • distribuirea instrumentelor de consiliere realizate în format electronic către toți profesorii consilieri școlari din județul Dolj pentru utilizarea lor în cadrul activităților de consiliere a carierei;
  • actualizarea site-ului de consiliere cu materiale de interes pentru elevi;
  • distribuirea şi completarea caietului de practică în format electronic în unităţile şcolare din judeţ, pe baza unei machete realizate de inspectorul de specialitate;
  • continuarea parteneriatelor cu agenţii economici din judeţ;
  • realizarea unor acţiuni constante cu părinţii și alți parteneri sociali cu scopul conştientizării importanţei consilierii pentru facilitarea inserţiei pe piaţa muncii;
  • preluarea celor 4 firme de exercițiu de către alți elevi și continuarea activității în FE pentru beneficiarii opționalului realizat în cadrul proiectului.

     Având în centru activități practice, interactive, atelierele de lucru s-au bucurat de implicarea totală a participanților. La finalul activității pe ateliere, au avut loc sesiuni de întrebări și răspunsuri, respectiv discuții, în care s-au reiterat principalele concluzii rezultate din munca în echipe. O concluzie generală, unanim recunoscută, este aceea că acum, elevii sunt, într-adevăr, mai bine informați despre specificul serviciilor de consiliere a carierei, au o percepție mai bună despre beneficiile oferite de acest tip de servicii educaționale, sunt mai pregătiţi să întâmpine cu succes exigenţele viitorilor angajatori, începând chiar de la etapa de depunere a candidaturilor pentru ocuparea posturilor vacante şi până la îndeplinirea unei palete largi de sarcini curente de lucru, acoperind domenii variate specifice unei companii. Concluziile desprinse din dezbaterile din cadrul atelierelor de lucru demonstrează utilitatea activităților de consiliere individuală și de grup, a stagiilor de practică performante desfășurate în proiect și a activităților desfășurate în firmele de exercițiu.
     După cum declara unul dintre elevii participanți la workshop: ,,Mă simt onorată să mă aflu printre persoanele norocoase, care au putut lua parte la acest frumos sfârşit de proiect. Mi-a făcut mare plăcere să iau parte la diversele activităţi din cadrul workshop-ului, să-mi pot împărtăşi impresia despre tot ceea ce a însemnat PRACTICON pentru mine. Am povestit cu mare bucurie tot ceea ce au însemnat firmele de execuţie pentru noi. M-a bucurat că ceilalți participanți au fost impresionaţi de experienţele noastre şi sper să aibă cât mai mulţi parte de o asemenea oportunitate. Plec fericită de aici. Le mulţumesc tuturor din echipa PRACTICON că ne-au oferit nişte experienţe foarte plăcute. Dar, totodată, cu durere în suflet şi tristeţe enormă, deoarece a luat sfârşit pentru noi”. (Băbău Silvia, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova).
     Pe parcursul dezbaterilor, elevii implicați în proiect și-au manifestat dorința de a lua parte la transmiterea de exemple de bune practici și susținerea altor elevi, în noile activități ce se vor derula în viitor în cadru organizat, considerând că experiențele trăite în PRACTICON trebuie transmise către generațiile viitoare astfel încât să existe o punte de legătură între actualii și viitorii absolvenți.
     Evenimentul s-a bucurat și de susținerea directorilor de licee și a agenților economici prezenți, care au venit cu propuneri concrete privind continuarea activităților. După cum declara dl Tică Florin Lucian, reprezentant al S.C. INTUSPRESTCOM S.R.L.  Brădești: „Fiind selectați să participăm în proiectul PRACTICON, ne-am bucurat că ni s-a oferit ocazia să instruim elevii și să îi ajutăm în alegerea carierei mult dorite. Consider că acest proiect, prin prisma căruia am putut ajuta liceul și elevii, și-a îndeplinit obiectivele, elevii dobândind experiență și cunoștințe noi, de un real folos, pregătindu-i pe aceștia pentru un viitor stabil și cu mult succes. Workshop-ul de la Govora mi-a întrecut așteptările. Este pentru prima dată când particip la o acțiune de așa amploare, așa de bine pusă la punct. Am observat elevi fericiți, încântați, dornici de lucru în echipă, coordonatori foarte bine pregătiți și o echipă de proiect care a excelat pe partea organizatorică.Dorim să colaborăm și în continuare și să susținem, în acțiunile viitoare, practicile eficiente pentru orientarea în carieră a tinerilorMult succes tuturor.” În același spirit, dl prof. Pîrvu Ilie, directoral Liceului Tehnologic „Dimitrie Filișanu” Filiași ne-a declarat că „În cadrul workshop-ului am fost plăcut impresionat să văd devotamentul și seriozitatea de care au dat dovadă elevii din liceu pe parcursul atelierelor de lucru și nu numai. A fost o activitate deosebită pentru toți participanții, nu numai pentru elevi, dar impactul pozitiv, zâmbetele elevilor, fețele lor fericite, sârguința cu care au răspuns chemării coordonatorilor pe tot parcursul workshop-ului spun mult mai mult decât orice cuvânt de laudă pe care l-ați merita cu prisosință voi, echipa de proiect organizatoare. Mulțumim tuturor pentru onoarea deosebită de a lucra împreună în echipa PRACTICON.”
     În ceea ce privește beneficiile resimțite în urma derulării proiectului, eleva Bărboianu Irina-Maria de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” Filiași, ne-a declarat:  „Pentru mine această experienţă înseamnă foarte mult. Aceste trei zile pe care le-am petrecut aici, la Băile Govora, m-au ajutat să depăşesc frica de a vorbi în faţa mulţimii. Am învăţat foarte multe lucruri frumoase, să lucrez în echipă, ceea ce, pentru mine, este foarte important. Aici m-am simţit mai bine ca niciodată. Mi-aş dori din suflet să se mai facă în continuare aceste proiecte, deoarece aş vrea ca şi celelalte generaţii să se bucure şi să înveţe ceea ce eu am învăţat. Îmi pare rău că aici se încheie proiectul şi nu mai putem continua, dar trăiesc cu speranţa că se vor mai face şi pentru alţi elevi și vor avea și aceștia parte de  coordonatori, consilieri, experți minunaţi şi cu deosebite calităţi”.
     Proiectul „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes” a debutat în 28 aprilie 2014 și se va finaliza în 27 noiembrie 2015, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Pentru detalii:
Georgeta Lumei, Expert Informare și Publicitate
ginalumei@gmail.com/0721 888 402

Workshop

November 5th, 2015 | stiri | 0 Comments

     Inspectoratul Școlar Județean Dolj organizează în perioada 7-9.11.2015 la Hotel Palace din Govora workshop-ul PRACTICON la ora bilanțului.

     Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’ și își propuneanaliza globală a întregii activități desfășurate prin proiect, interacțiunile dintre diversele categorii participante la proces, promovarea bunelor practici identificate pe parcursul implementării proiectului, extrapolarea rezultatelor obținute în acțiuni viitoare, în vederea asigurării sustenabilității proiectului.
     La eveniment vor participa aproximativ 120 de persoane: elevi din grupul țintă principal ce au avut rezultate bune la practică, elevi ce au obținut premii la concursurile de practică, elevi ce au obținut premii în cadrul concursurilor de firme de exercițiu, personalul de la agenții economici unde s-a desfășurat practica și care au participat la activitatea de practică a elevilor, personal de la firmele mamă ce au participat la activitatea de firmă de exercițiu, directori/directori adjuncți de la liceele de unde a fost recrutat grupul țintă, posibil directori de la alte licee din județ, membrii echipei de proiect.
     Evenimentul este coordonat de dna Lavinia Craioveanu, inspector școlar general și manager de proiect. Pentru mai multe detalii, o puteți contacta pe dna Craioveanu la telefon 0740419090 sau pe e-mail laviniacraioveanu@yahoo.com.

Vă așteptăm cu drag!
Echipa PRACTICON

Firme de Exercitiu

August 27th, 2015 | stiri | 0 Comments

Comunicat de presă

60 de elevi de la Liceul Teoretic Tudor Arghezi au finalizat activitățile în firma de exercițiu

     Inspectoratul Școlar Județean Dolj în parteneriat cu Liceul Teoretic Tudor Arghezi implementează proiectul PRACTICON – ,,Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’ centrat pe 3 obiective majore: oferirea de servicii de consiliere de specialitate pentru orientarea corectă în carieră a elevilor de liceu, stagii de practică performante la agenți economici și pregătire practică prin metoda inovativă ,,firma de exercițiu’’.
     După finalizarea cu succes a stagiilor de pregătire practică de către cei 420 de elevi din grupul țintă de la liceele tehnologice participante în proiect, este rândul celor 60 de elevi de la partenerul de proiect, Liceul Teoretic Tudor Arghezi, să încheie activitatea de practică în firmele de exercițiu. Beneficiile resimțite de elevi pe parcursul orelor petrecute în firma de exercițiu sunt notabile. După cum declara una dintre elevele participante la această activitate, ,,consider că am făcut o alegere foarte bună în ceea ce privește participarea mea în acest proiect ,,Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes”, deoarece mi-am îmbogăţit cunoștințele în domeniul economic. Am învăţat lucruri noi și cred că, pe parcursul activităţilor din firma de exerciţiu în care ocup postul de director general, o să învăț mult mai multe lucruri care o să mă ajute în viitor. Mi-am îmbunătăţit abilităţile de comunicare, de lucru în echipă şi mi-am cunoscut mai bine coechipierii. Experiența este unică și le recomand tuturor celor care au ocazia să participe la un astfel de proiect să se implice pentru că o să descopere lucruri noi.’’ (Buză Maria Alexandra, Liceul Teoretic Tudor Arghezi)
     Proiectul PRACTICON notează rezultatele obținute în activitatea inovativă – firme de exercițiu, astfel: s-au înființat și dotat cu mobilier și echipament IT 2 laboratoare de firme de exercițiu la Liceul Teoretic Tudor Arghezi, au fost înființate și înregistrate la ROCT 4 firme de exercițiu: FE Pro Security SRL, FE Urban Flowers SRL, FE Hanul Oltenesc SRL și FE Goldfield SRL, iar 60 de elevi și-au desfășurat activitatea în cele 4 firme de exercițiu, învățând din tainele înființării și funcționării unei firme reale, efectuând tranzacții comerciale și intrând în concurență cu alte firme de exercițiu naționale. Experții firme de exercițiu din proiect și coordonatorul acestora au elaborat 1 manual firme de exercițiu și instrumente de lucru specifice care au fost folosite pe parcursul sesiunilor de practică în firma de exercițiu. De asemenea, experții, sub îndrumarea coordonatorului, au elaborat suportul de curs pentru disciplina opțională privind metoda inovativă firma de exercițiu care va fi introdusă de Liceul Teoretic Tudor Arghezi în Curriculum la Decizia Școlii începând cu noul an școlar.
     Un moment important al activității de firmă de exercițiu l-a constituit târgul interregional al firmelor de exercițiu organizat în perioada 5-7 iunie 2015 la Calafat. În cadrul concursului de firme de exercițiu au fost premiați toți elevii celor 8 firme expozante, iar 60 dintre aceștia au primit și premii în bani: 15 elevi – premiul I (500 RON), 15 elevi – premiul II (300 RON), 15 elevi – premiul III (200 RON), 15 elevi – mențiune (100 RON).
     Utilizarea în viitor a infrastructurii create prin proiect privind firmele de exercițiu va face posibilă replicarea rezultatelor obținute prin activitatea de firmă de exercițiu la nivelul întregului județ și dezvoltarea unei culturi antreprenoriale la nivel local. În laboratoarele FE nou create, noi generații de elevi sunt așteptate pentru a se bucura de o experiență unică cu reale beneficiile atât în plan personal, cât și în carieră. Formarea de noi prietenii, îmbunătățirea abilităților de comunicare și lucrul în echipă, dezvoltarea creativității și a spiritului antreprenorial sunt doar câteva din beneficiile pe care activitatea de pregătire în firma de exercițiu le poate aduce unui elev.
     Proiectul este implementat în perioada 28 aprilie 2014-27 octombrie 2015 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Pentru detalii:
Georgeta Lumei, Expert Informare și Publicitate
ginalumei@gmail.com
0721 888 402

Firme de Exercitiu

June 16th, 2015 | stiri | 0 Comments

Comunicat de presă

Premianții Târgului firmelor de exercițiu PRACTICON

      Târgul firmelor de exercițiu PRACTICON desfășurat în perioada 5-7 iunie 2015 la Calafat și-a desemnat la finalul competiției câștigătorii. A fost momentul în care după luni de pregătire intensă în firmele de exercițiu, elevii și-au văzut încununate eforturile. Premianții concursului sunt:

      Premiul I
      FE Pro Security SRL (Dolj): Babău S. Silvia, Buză Maria-Alexandra, Mutu Petruț-Marius-Alexandru, Bîrlan Robert-Ştefan, Vlădoianu Ionela-Ileana, Verde Ionela- Bianca, Cîrjan Daniela-Georgiana, Moraru Mihaela-Daniela, Botoroagă Ionuţ-Marian, Ştefanache Adrian-Ilie, Ciocan Ionuţ-Constantin, Ciucă Iliana-Andreea, Iovan Lorena-Andreea, Neţoiu Andreea, Ristea Maria-Daniela. Coordonator: Emilia Mateiaș, Expert Firme de Exercițiu.
      FE Antique Restaurant SA (Vaslui): Darie Andrei, Lefter Raul Alexandru, Acasandrei Șerban, Dănilă Andreea Raluca. Coordonator: Daniela Popescu, Expert Firme de Exercițiu.

      Premiul II
      FE Urban Flowers SRL (Dolj): Bărbulescu Andra-Maria, Brînzan Raluca-Georgiana, Costache Adriana-Maria, Chisa Gabriela, Popescu Robert-Gabriel, Podeanu Lucian, Iovan Bogdan, Cîrcota Bianca, Pîrvu Andreea, Popescu Alina-Gabriela, Ioana Cristina-Elena, Diță Costinel-Claudiu, Nicolae Corrado-Francesco, Căploiu Adelina-Ionela, Tudoran Alisa-Mihaela. Coordonator: Emilia Mateiaș, Expert Firme de Exercițiu.
      FE Romass SA (Vaslui): Gongu Stănescu Ana, Bechea Alexandru, Laic Radu, Cocuz Ionela. Coordonator: Andreea Buhuș, Expert Firme de Exercițiu.

      Premiul III
      FE Hanul Oltenesc SRL (Dolj): Burci Andreea Costina, Cilica Maria Victoria, Dascălu Ionuţ Sorinel, Dahche Mohamad, Doicaru Alina-Ionela, Enache Mirela Denisa, Gheorghe Alina Elena, Ilinca Liliana Nicoleta, Jugravu Simona Maria Izabela, Lascu Anca Ramona, Necşulea Ramona Florentina, Pleşoianu Luminiţa Ionela, Şerban Camelia Elena, Ungureanu Ionela Georgiana, Văduva Daniela Georgiana. Coordonator: Violeta Micu, Expert Firme de Exercițiu.
      FE Woody SRL (Caraș Severin): Popescu Cristina, Șandru Mădălina, Puraci Melissa, Mârza Nicoleta. Coordonator: Cristina Popa, Expert Firme de Exercițiu.

      Mențiune
      FE Goldfield SRL (Dolj): Braloştiţeanu Nicolae Adrian, Ciuică Petruţ, Cocoş Teodor Mihai, Cună Daiana Oana, Diaconu Florentina Raluca, Dragomir Teodora, Florea Alexandru-Andrei, Florea Dragoș-Alexandru, Grecu Alexandra Mădălina, Gruia Alin-Andrei, Hancu Andreea Alexandra, Oprea Ionuţ Cătălin, Radu Geanina Anamaria, Roşu Buzatu Radu Marian, Ştefan Cristina-Alexandra. Coordonator: Violeta Micu, Expert Firme de Exercițiu.
      FE Academia lui Pinochio SRL (Caraș Severin): Herăscu Andreea, Ianoșiga Cristina, Tîlneac Tania, Suciu Ioana. Coordonator: Cristina Popa, Expert Firme de Exercițiu.
      Spiritul de echipă, responsabilitatea și profesionalismul au dominat o competiție în care, dincolo de clasamentul oficial, toți elevii sunt învingători. Echipa PRACTICON felicită elevii firmelor de exercițiu care au confirmat prin prestația avută că activitatea în firma de exercițiu i-a ajutat să pună în practică cunoștințele teoretice acumulate în scopul dezvoltării spiritului antreprenorial și a competențelor necesare tranziției de la școală la viața activă.
      Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului PRACTICON – „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’ cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!.

Pentru detalii:
Georgeta Lumei, Expert Informare și Publicitate
ginalumei@gmail.com
0721 888 402

Firme de Exercitiu

June 10th, 2015 | stiri | 0 Comments

Comunicat de presă

Târgul firmelor de exercițiu PRACTICON și-a desemnat câștigătorii

      În perioada 5-7 iunie 2015 s-a desfășurat Târgul interregional al firmelor de exercițiu din cadrul proiectului PRACTICON – „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’. Evenimentul a prilejuit reunirea elevilor din 8 firme de exercițiu din 3 județe: Dolj, Vaslui și Caraș Severin și a însemnat o oportunitate pentru elevi de a-și demonstra competențele dobândite pe durata desfășurării activităților din firmele de exercițiu.
      Toți elevii participanți din cadrul firmelor expozante, sub atenta supraveghere și îndrumare a profesorilor coordonatori, au dat dovadă de profesionalism și seriozitate demonstrând că pot face față cu succes provocărilor unui eveniment de asemenea amploare. Spiritul antreprenorial și competițional și-a pus amprenta asupra concursului de firme de exercițiu din cadrul târgului. Acesta s-a desfășurat pe 4 secțiuni: Cel mai bun spot publicitar, Cea mai bună prezentare Power Point, Cel mai bun stand și Cel mai bun vânzător. Au fost evaluate printre altele, originalitatea și atractivitatea materialelor promoționale, modul de prezentare a standului, profesionalismul și serviabilitea angajaților din firmele de exercițiu.
      După închiderea lucrărilor târgului și în urma deliberărilor dintre membrii comisiilor de evaluare, a rezultat următorul clasament:
      Premiul I – FE Pro Security SRL (Dolj) și FE Antique Restaurant SA (Vaslui);
      Premiul II – FE Urban Flowers SRL (Dolj) și FE Romass SA (Vaslui);
      Premiul III – FE Hanul Oltenesc SRL (Dolj) și FE Woody SRL (Caraș Severin);
      Mențiune – FE Goldfield SRL (Dolj) și FE Academia lui Pinochio SRL (Caraș Severin).
      Premiile s-au acordat pentru toți elevii din cadrul unei firme câștigătoare. Dincolo de clasamentul oficial, toți elevii firmelor expozante sunt câștigători, fiind beneficiarii unei experiențe în care spiritul de echipă, munca și dăruirea au o contribuție pozitivă asupra dezvoltării personale a fiecăruia dintre ei.
      Prin crearea unui cadru propice pentru dezvoltarea creativităţii şi originalităţii în rândul angajaţilor din FE și adaptarea la cerinţele economiei de piaţă moderne dar și pentru dezvoltarea competenţelor de negociere şi relaţionare în mediul de afaceri și a abilităţilor de comunicare, târgurile FE constituie o componentă importantă a sistemului instrumentelor de marketing pentru produsele şi serviciile furnizate de firmele de exercițiu, dar şi un prilej pentru vizitatori de a vedea modul în care se desfășoară procesul de negociere şi tranzacţionare.
      La eveniment au mai participant elevi de la liceul partener din proiect, reprezentanți ai firmelor mamă partenere ale firmelor de exercițiu și experți din proiect.
      Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!.

Pentru detalii:
Georgeta Lumei, Expert Informare și Publicitate
ginalumei@gmail.com
0721 888 402

Concursuri practica

June 9th, 2015 | stiri | 0 Comments

70 de elevi premiați la concursurile de practică PRACTICON

       În cadrul proiectului PRACTICON – ,,Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’ s-au organizat în perioada 12 ianuarie-27 martie 2015 stagii de pregătire practică pentru 420 de elevi împărțiți în 14 grupe de practică în funcție de calificare. Elevii fac parte din grupul țintă al proiectului și provin de la patru licee tehnologice din Craiova și Filiași: Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ,,Constantin Brâncuși’’ și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’.
       Toți cei 420 de elevi au finalizat și promovat stagiile de practică și au primit diplome de participare la stagiile de practică. Toți elevii s-au înscris la concursurile de practică și 326 dintre aceștia s-au prezentat la concurs. Concursurile s-au organizat pe grupe de practică și s-au desfășurat în perioada 1-29 mai 2015 având ca scop evaluarea cunoștințelor, abilităților și competențelor practice dobândite de elevi pe parcursul stagiului de practică. Concursul a constat în prezentarea Caietului de practică individualizat şi completat și realizarea unui miniproiect. Pentru fiecare grupă de practică se vor acorda primilor 5 clasați premii în bani: premiul I – 500 RON, premiul II – 300 RON, premiul III – 200 RON și 2 mențiuni de câte 100 RON fiecare. În total sunt 70 de premii.
       Situația privind elevii care în urma evaluării de către comisiile de specialitate au obținut cele mai bune rezultate la concurs, clasându-se printre primii 5 din grupa lor, este următoarea:
–          Grupa 1, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: DUMITRAȘCU IONUȚ ALIN, Premiul II: OLTEANU MIRUNA ȘTEFANIA, Premiul III – FLORESCU ANTONEL CODRUȚ, Mențiuni: PIȚIGOI IONELA MARIANA și ROȘU DANIELA ȘTEFANIA.
–          Grupa 2, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: TAURU ALEXANDRA AURORA, Premiul II: DUMITRESCU ANDREEA GEORGIANA, Premiul III – SIMION GEORGIAN ALIN, Mențiuni: CATANĂ ȘTEFANIA NICOLETA și VÂLCU CRISTINA DANIELA.
–          Grupa 3, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: STAICU CODRUȚA VIOLETA, Premiul II: DIEACONU ALINA, Premiul III – LOZAN RADU, Mențiuni: CRUCERU GEORGIANA și GRECU VALENTIN.
–          Grupa 4, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: ROMAN DORU CRISTIAN, Premiul II: BLEOTU ANDRA MARIA, Premiul III – CIOREI MARIUS, Mențiuni: CĂLĂRAȘU COSTINEL ALIN și BICUTI ANDREI DANIEL.
–          Grupa 5, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: MATEISEN DENIS, Premiul II: FRONIE IOANA ADRIANA, Premiul III – CIOREI STOIAN ȘTEFANIA GEANINA, Mențiuni: NICOLAE OANA ANA MARIA și IANCU ANDREEA NADIN.
–          Grupa 6, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: MILITARU DUMITRU DAN, Premiul II: BULACU GEORGIANA ELENA, Premiul III – MIREA LUIZA GABRIELA, Mențiuni: GAVRILĂ LOREDANA ANDREEA și ȚUCĂ GEORGE ADRIAN.
–          Grupa 7, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: MUSCALAGIU ȘTEFAN, Premiul II: BĂLĂȘOIU CRISTINA, Premiul III – IONILĂ ANDREI, Mențiuni: BUZATU CRISTINA și MATEIȚĂ MARIA.
–          Grupa 8, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: GRIGORIE MARIUS CĂTĂLIN, Premiul II: COSTEA IONELA ANDREEA, Premiul III – PREDA CONSTANTIN RĂZVAN, Mențiuni: SCARLAT LOREDANA ANDREEA și NADOLU ELENA MIHAELA.
–          Grupa 9, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’ Filiași – Premiul I: ANGHELIN DENISA, Premiul II: NICHIFOR LAURENȚIU DANIEL, Premiul III – POPESCU MARIA LAVINIA, Mențiuni: GÎRBIȚĂ MIHAELA MĂDĂLINA și PĂRĂLUȚĂ RAMONA.
–          Grupa 10, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’ Filiași – Premiul I: ȘERBAN IONELIA CĂTĂLINA, Premiul II: ANDREIAȘI CONSTANTINA ELENA, Premiul III – ZIDARU ADELINA, Mențiuni: PAPA IONUȚ DANIEL și PERSU MIHAI IONUȚ.
–          Grupa 11, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’ Filiași – Premiul I: ARICIU ANDREEA ȘTEFANIA, Premiul II: CENUȘE MIHAI CRISTIAN, Premiul III – ILIE RUXANDRA RAMONA, Mențiuni: OGLICE FLORIN și CHISA NICOLETA LAVINIA.
–          Grupa 12, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’ Filiași – Premiul I: ZIDARU ELENA OANA, Premiul II: SECETA LAURA OANA, Premiul III – ENACHE MARIA ELVIRA, Mențiuni: BĂRBOIANU IRINA MARIA și GIDEA LAVINIA CONSTANTINA.
–          Grupa 13, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova – Premiul I: DIDU DOINA FLORIANA, Premiul II: DINCĂ IONUȚ ALEXANDRU, Premiul III – CONSTANTIN GABRIELA IRINA, Mențiuni: BIDIREAC MARIANA ELENA și CROITORU CONSTANTIN.
–          Grupa 14, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ,,Constantin Brâncuși’’ Craiova – Premiul I: DRĂGULEASA IONUȚ ADRIAN, Premiul II: PĂTRANĂ CLAUDIA GABRIELA, Premiul III – CRĂCIUNOIU CRISTIAN MARIAN, Mențiuni: BRATIE PAUL CONSTANTIN și MITRA ALIN IONUȚ.
       Echipa PRACTICON felicită elevii câștigători care au confirmat, o dată în plus, prin rezultatele obținute că stagiul de practică organizat în cadrul proiectului i-a ajutat să își completeze cunoștințele teoretice cu aspecte practice în scopul dobândirii competențelor necesare integrării pe piața muncii și creșterii adaptabilității tinerilor la cerințele primului loc de muncă.
       Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!’’

Pentru detalii:
Georgeta Lumei
Expert Informare și Publicitate
0721 888 402/ginalumei@gmail.com

Firme de Exercitiu

June 3rd, 2015 | stiri | 0 Comments

Comunicat de presă

PRACTICON organizează la Calafat Târgul firmelor de exercițiu

      În perioada 5-7 iunie 2015 va avea loc la Calafat Târgul firmelor de exercițiu PRACTICON, organizat în cadrul proiectului ,,Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’ cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!. Evenimentul va reuni elevi din cele 4 firme de exercițiu înființate în proiect dar și din alte firme de exercițiu invitate din alte regiuni și autorizate la Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România (ROCT). Vor mai fi prezenți elevi de la liceul partener din proiect, reprezentanți ai firmelor mamă partenere ale firmelor de exercițiu din proiect, experți, reprezentanți mass-media și public local.

      Prin acest târg de firme de exercițiu se dorește consolidarea abilităţilor de comunicare ale elevilor din firmele de exercițiu înfiinţate în proiect prin implicarea în activităţi de promovare a firmelor, intensificarea relaţiilor de colaborare între firmele de exercițiu expozante prin crearea unui cadru propice derulării de tranzacţii între acestea dar și promovarea conceptului de firmă de exercițiu dincolo de granițele proiectului.

     De asemenea, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial și competițional al elevilor, în cadrul târgului se va organiza concursul de firme de exercițiu pe 4 secțiuni: Cel mai bun spot publicitar, Cea mai bună prezentare Power Point, Cel mai bun stand și Cel mai bun vânzător. Evaluarea se va realiza în timpul desfășurării târgului, pe fiecare secțiune de concurs în parte. Se vor acorda competitorilor 3 premii și o mențiune. Deoarece participarea la concurs presupune un efort colectiv din partea tuturor elevilor unei firme de a realiza materiale promoționale de calitate și a se prezenta la concurs cât mai bine pregătiți, premiile se acordă pentru fiecare firmă în parte, astfel încât vor fi premiați toți elevii din cadrul unei firme câștigătoare. La concurs s-au înscris 8 firme de exercițiu, și anume: FE Hanul Oltenesc SRL, FE Goldfield SRL, FE Urban Flowers SRL și FE Pro Security SRL din Craiova, înființate în cadrul PRACTICON, FE Antique Restaurant SA și FE Romass SA din Vaslui, iar din județul Caraș Severin FE Woody SRL și FE Academia lui Pinochio SRL.

Pentru mai multe informații despre acest eveniment, vă invităm să consultați site-ul proiectului www.dj-practicon.ro.

Pentru detalii:
Georgeta Lumei, Expert Informare și Publicitate
ginalumei@gmail.com
0721 888 402

Concursuri practica

April 29th, 2015 | stiri | 0 Comments

420 de elevi au finalizat stagiile de practică din PRACTICON

În cadrul proiectului PRACTICON – ,,Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’ s-au organizat în perioada 12 ianuarie-27 martie 2015 stagii de pregătire practică pentru 420 de elevi împărțiți în 14 grupe de practică în funcție de calificarea profesională. Elevii fac parte din grupul țintă al proiectului și provin de la patru unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din Craiova și Filiași: Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ,,Constantin Brâncuși’’ și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’.

Stagiul de practică are drept scop dobândirea de către elevi a competenţelor necesare integrării pe piaţa muncii și creșterea adaptabilității tinerilor la cerințele primului loc de muncă. Elevul practicant are oportunitatea de a-și completa cunoștințele teoretice cu aspecte practice și de a acumula experiență în cadrul diverselor departamente ale firmei partenere. 30 de agenți economici din județul Dolj, având diverse domenii de activitate: turism, administrație publică, hoteluri și restaurante au pus la dispoziția elevilor baza materială necesară desfășurării stagiului de pregătire practică.

Pe toată perioada practicii, Experții Îndrumători Practică din proiect și tutorii desemnați de parteneri au consiliat și monitorizat cei 420 de elevi care, la rândul lor, s-au implicat în activitățile practice și au păstrat o evidență riguroasă a tuturor acțiunilor efectuate de-a lungul stagiului, completând fișe de activitate în caietul de practică. Acesta este un instrument de lucru și monitorizare extrem de util, dezvoltat special pentru elevi în cadrul acestui proiect.

Toți cei 420 de elevi au finalizat și promovat stagiile de practică, fiind așteptați să participe în luna mai 2015 la concursurile de practică. Acestea au ca scop evaluarea competențelor practice dobândite de elevi pe parcursul tuturor activitățilorde practică. Tematica și graficul de desfășurare a concursurilor pe grupe de practică au fost publicate pe site-ul proiectului, www.dj-practicon.ro.

În cadrul fiecărui concurs, pentru fiecare grupă de practică, se vor acorda 5 premii în bani: premiul I – 500 RON, premiul II – 300 RON, premiul III – 200 RON și 2 mențiuni de câte 100 RON fiecare. În final, cei mai buni 70 de elevi vor fi premiați.în cadrul unei festivități organizate după încheierea tuturor concursurilor.

Mai multe informații despre concursurile de practică vor fi publicate pe site-ul proiectului. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!’’

Pentru detalii:

Georgeta Lumei
Expert Informare și Publicitate
0721 888 402/ginalumei@gmail.com