Concursuri practica

70 de elevi premiați la concursurile de practică PRACTICON

       În cadrul proiectului PRACTICON – ,,Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’ s-au organizat în perioada 12 ianuarie-27 martie 2015 stagii de pregătire practică pentru 420 de elevi împărțiți în 14 grupe de practică în funcție de calificare. Elevii fac parte din grupul țintă al proiectului și provin de la patru licee tehnologice din Craiova și Filiași: Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ,,Constantin Brâncuși’’ și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’.
       Toți cei 420 de elevi au finalizat și promovat stagiile de practică și au primit diplome de participare la stagiile de practică. Toți elevii s-au înscris la concursurile de practică și 326 dintre aceștia s-au prezentat la concurs. Concursurile s-au organizat pe grupe de practică și s-au desfășurat în perioada 1-29 mai 2015 având ca scop evaluarea cunoștințelor, abilităților și competențelor practice dobândite de elevi pe parcursul stagiului de practică. Concursul a constat în prezentarea Caietului de practică individualizat şi completat și realizarea unui miniproiect. Pentru fiecare grupă de practică se vor acorda primilor 5 clasați premii în bani: premiul I – 500 RON, premiul II – 300 RON, premiul III – 200 RON și 2 mențiuni de câte 100 RON fiecare. În total sunt 70 de premii.
       Situația privind elevii care în urma evaluării de către comisiile de specialitate au obținut cele mai bune rezultate la concurs, clasându-se printre primii 5 din grupa lor, este următoarea:
–          Grupa 1, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: DUMITRAȘCU IONUȚ ALIN, Premiul II: OLTEANU MIRUNA ȘTEFANIA, Premiul III – FLORESCU ANTONEL CODRUȚ, Mențiuni: PIȚIGOI IONELA MARIANA și ROȘU DANIELA ȘTEFANIA.
–          Grupa 2, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: TAURU ALEXANDRA AURORA, Premiul II: DUMITRESCU ANDREEA GEORGIANA, Premiul III – SIMION GEORGIAN ALIN, Mențiuni: CATANĂ ȘTEFANIA NICOLETA și VÂLCU CRISTINA DANIELA.
–          Grupa 3, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: STAICU CODRUȚA VIOLETA, Premiul II: DIEACONU ALINA, Premiul III – LOZAN RADU, Mențiuni: CRUCERU GEORGIANA și GRECU VALENTIN.
–          Grupa 4, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: ROMAN DORU CRISTIAN, Premiul II: BLEOTU ANDRA MARIA, Premiul III – CIOREI MARIUS, Mențiuni: CĂLĂRAȘU COSTINEL ALIN și BICUTI ANDREI DANIEL.
–          Grupa 5, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: MATEISEN DENIS, Premiul II: FRONIE IOANA ADRIANA, Premiul III – CIOREI STOIAN ȘTEFANIA GEANINA, Mențiuni: NICOLAE OANA ANA MARIA și IANCU ANDREEA NADIN.
–          Grupa 6, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: MILITARU DUMITRU DAN, Premiul II: BULACU GEORGIANA ELENA, Premiul III – MIREA LUIZA GABRIELA, Mențiuni: GAVRILĂ LOREDANA ANDREEA și ȚUCĂ GEORGE ADRIAN.
–          Grupa 7, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: MUSCALAGIU ȘTEFAN, Premiul II: BĂLĂȘOIU CRISTINA, Premiul III – IONILĂ ANDREI, Mențiuni: BUZATU CRISTINA și MATEIȚĂ MARIA.
–          Grupa 8, Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’ Craiova – Premiul I: GRIGORIE MARIUS CĂTĂLIN, Premiul II: COSTEA IONELA ANDREEA, Premiul III – PREDA CONSTANTIN RĂZVAN, Mențiuni: SCARLAT LOREDANA ANDREEA și NADOLU ELENA MIHAELA.
–          Grupa 9, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’ Filiași – Premiul I: ANGHELIN DENISA, Premiul II: NICHIFOR LAURENȚIU DANIEL, Premiul III – POPESCU MARIA LAVINIA, Mențiuni: GÎRBIȚĂ MIHAELA MĂDĂLINA și PĂRĂLUȚĂ RAMONA.
–          Grupa 10, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’ Filiași – Premiul I: ȘERBAN IONELIA CĂTĂLINA, Premiul II: ANDREIAȘI CONSTANTINA ELENA, Premiul III – ZIDARU ADELINA, Mențiuni: PAPA IONUȚ DANIEL și PERSU MIHAI IONUȚ.
–          Grupa 11, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’ Filiași – Premiul I: ARICIU ANDREEA ȘTEFANIA, Premiul II: CENUȘE MIHAI CRISTIAN, Premiul III – ILIE RUXANDRA RAMONA, Mențiuni: OGLICE FLORIN și CHISA NICOLETA LAVINIA.
–          Grupa 12, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’ Filiași – Premiul I: ZIDARU ELENA OANA, Premiul II: SECETA LAURA OANA, Premiul III – ENACHE MARIA ELVIRA, Mențiuni: BĂRBOIANU IRINA MARIA și GIDEA LAVINIA CONSTANTINA.
–          Grupa 13, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova – Premiul I: DIDU DOINA FLORIANA, Premiul II: DINCĂ IONUȚ ALEXANDRU, Premiul III – CONSTANTIN GABRIELA IRINA, Mențiuni: BIDIREAC MARIANA ELENA și CROITORU CONSTANTIN.
–          Grupa 14, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ,,Constantin Brâncuși’’ Craiova – Premiul I: DRĂGULEASA IONUȚ ADRIAN, Premiul II: PĂTRANĂ CLAUDIA GABRIELA, Premiul III – CRĂCIUNOIU CRISTIAN MARIAN, Mențiuni: BRATIE PAUL CONSTANTIN și MITRA ALIN IONUȚ.
       Echipa PRACTICON felicită elevii câștigători care au confirmat, o dată în plus, prin rezultatele obținute că stagiul de practică organizat în cadrul proiectului i-a ajutat să își completeze cunoștințele teoretice cu aspecte practice în scopul dobândirii competențelor necesare integrării pe piața muncii și creșterii adaptabilității tinerilor la cerințele primului loc de muncă.
       Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!’’

Pentru detalii:
Georgeta Lumei
Expert Informare și Publicitate
0721 888 402/ginalumei@gmail.com

 

420 de elevi au finalizat stagiile de practică din PRACTICON

În cadrul proiectului PRACTICON – ,,Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’ s-au organizat în perioada 12 ianuarie-27 martie 2015 stagii de pregătire practică pentru 420 de elevi împărțiți în 14 grupe de practică în funcție de calificarea profesională. Elevii fac parte din grupul țintă al proiectului și provin de la patru unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din Craiova și Filiași: Colegiul Național Economic ,,Gheorghe Chițu’’, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ,,Constantin Brâncuși’’ și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’.

Stagiul de practică are drept scop dobândirea de către elevi a competenţelor necesare integrării pe piaţa muncii și creșterea adaptabilității tinerilor la cerințele primului loc de muncă. Elevul practicant are oportunitatea de a-și completa cunoștințele teoretice cu aspecte practice și de a acumula experiență în cadrul diverselor departamente ale firmei partenere. 30 de agenți economici din județul Dolj, având diverse domenii de activitate: turism, administrație publică, hoteluri și restaurante au pus la dispoziția elevilor baza materială necesară desfășurării stagiului de pregătire practică.

Pe toată perioada practicii, Experții Îndrumători Practică din proiect și tutorii desemnați de parteneri au consiliat și monitorizat cei 420 de elevi care, la rândul lor, s-au implicat în activitățile practice și au păstrat o evidență riguroasă a tuturor acțiunilor efectuate de-a lungul stagiului, completând fișe de activitate în caietul de practică. Acesta este un instrument de lucru și monitorizare extrem de util, dezvoltat special pentru elevi în cadrul acestui proiect.

Toți cei 420 de elevi au finalizat și promovat stagiile de practică, fiind așteptați să participe în luna mai 2015 la concursurile de practică. Acestea au ca scop evaluarea competențelor practice dobândite de elevi pe parcursul tuturor activitățilorde practică. Tematica și graficul de desfășurare a concursurilor pe grupe de practică au fost publicate pe site-ul proiectului, www.dj-practicon.ro.

În cadrul fiecărui concurs, pentru fiecare grupă de practică, se vor acorda 5 premii în bani: premiul I – 500 RON, premiul II – 300 RON, premiul III – 200 RON și 2 mențiuni de câte 100 RON fiecare. În final, cei mai buni 70 de elevi vor fi premiați.în cadrul unei festivități organizate după încheierea tuturor concursurilor.

Mai multe informații despre concursurile de practică vor fi publicate pe site-ul proiectului. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!’’

Pentru detalii:

Georgeta Lumei
Expert Informare și Publicitate
0721 888 402/ginalumei@gmail.com

 

Dragi elevi PRACTICON,

Revenim cu noi informații despre cele 14 concursuri de practică pe care le vom organiza în perioada 1-29.05.2015 în cadrul proiectului PRACTICON.

Pentru a vă putea pregăti cât mai bine, afișăm tematica și graficul de desfășurare concursuri.

VĂ DORIM MULT SUCCES!

Echipa de proiect
Fii practic! Fii PRACTICON!

Tematica de Concurs

Graficul de Desfasurare Concursuri pe Grupe

 

Dragi elevi PRACTICON,

Venim cu informații suplimentare despre cele 14 concursuri de practică pe care le vom organiza în cadrul proiectului PRACTICON.

Concursurile se desfășoară la nivel de grupă de practică, iar candidații fiecărui concurs trebuie să aparțină grupului țintă, să fie din același domeniu și să aibă aceeași calificare profesională.

Concursul va avea loc în luna mai 2015 și va consta în prezentarea Caietului de practică individualizat şi completat, care include un miniproiect ce testează rezultatele învăţării elevilor, exprimate în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe practice formate pe parcursul stagiului de practică.

Evaluarea se va realiza conform următoarelor criterii:

 Activitățile practice din cadrul stagiului se raportează adecvat la tema miniproiectului;
 Perspectivă personală în abordarea temei miniproiectului;
 Documentarea pentru miniproiect se face sub supravegherea îndrumătorilor de Practică;
 Identificarea și utilizarea integrală a bibliografiei;
 Activitățile practice sunt întreprinse sub supravegherea îndrumătorilor;
 Realizarea sarcinilor de lucru se face conform planificării inițiale;
 Soluțiile la situații problemă apărute pe parcursul executării miniproiectului se aplică sub supravegherea îndrumătorilor;
 Soluțiile sunt aplicabile și în alte contexte de muncă;
 Implicare și angajare personală, originalitatea soluțiilor, imaginație și creativitate în abordarea și îndeplinirea sarcinilor.

Pentru fiecare din cele 14 concursuri organizate şi desfăşurate se vor acorda 3 premii:

 premiul I: 500 RON;
 premiul II: 300 RON;
 premiul III: 200 RON;
 2 menţiuni: 100 RON fiecare.

Vom reveni cu detalii privind tematica acestor concursuri și graficul de desfășurare a acestora pe grupe, zile și intervale orare.

VĂ DORIM MULT SUCCES ÎN PREGĂTIREA PENTRU CONCURS!
Echipa de proiect
Fii practic! Fii PRACTICON!

 

Dragi elevi din PRACTICON,

După finalizarea stagiilor de instruire practică, PRACTICON organizează 14 concursuri între practicanții fiecărei grupe.

Aceste concursuri vor avea ca obiectiv evaluarea competențelor dobândite pe parcursul celor 90 de ore de practică.

În cadrul fiecărui concurs, pentru fiecare grupă, se acordă 5 premii în bani: premiul 1, premiul 2, premiul 3 și 2 mențiuni.

Experții PRACTICON lucrează la metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor.

Vom reveni cu mai multe detalii în perioada următoare.

Urmăriți-ne și pregătiți-vă!

MULT SUCCES!

Echipa de proiect

Fii practic! FII PRACTICON!

Metodologia de organizare a concursurilor de practică.

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului.