Conferințe

Comunicat de presă

PRACTICON – o etapă importantă în alegerea și descoperirea carierei

     Inspectoratul Școlar Județean Dolj a organizat joi, 26 noiembrie 2015 conferința finală a proiectului PRACTICON – „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’. La eveniment au participat elevi, directori de la liceele din județul Dolj, experți din echipa de proiect, oficialități locale și reprezentanți ai presei.
     Acesta a fost ultimul eveniment organizat în cadrul proiectului PRACTICON, el marcând încheierea oficială a proiectului. Cu acest prilej, dna Lavinia Craioveanu, Inspector Școlar General și Manager de proiect a prezentat rezultatele obținute pe parcursul celor 19 luni de implementare. După cum declara dna inspector general, PRACTICON a fost un adevărat succes iar rezultatele obținute vin în sprijinul acestei afirmații. O platformă profesională de consiliere, 2 laboratoare firme de exercițiu înființate și dotate cu mobilier și echipament IT la partenerul de proiect, Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’, 4 firme de exercițiu înființate și parteneriate firme reale-firme de exercițiu încheiate, un caiet de practică, instrumente de lucru și un manual firme de exercițiu sunt doar câteva din cele mai importante rezultate. La acestea se adaugă beneficiile financiare obținute de elevi: o subvenție de 350 RON pentru fiecare din cei 480 elevi din grupul țintă și importante premii în bani acordate cu ocazia concursurilor de practică și a concursului firme de exercițiu organizate în cadrul proiectului.
     Dna Alina Stănculescu, Coordonator Experți Consiliere Profesională a prezentat rezultatele studiului privind percepția elevilor din grupul țintă asupra importanței consilierii profesionale, bazate pe analiza comparativă a gradului de informare a elevilor în legătură cu activitatea de consiliere înainte și după finalizarea activității de consiliere și a campaniei de informare privind beneficiile consilierii și orientării profesionale. A reieșit faptul că, într-adevăr, cu cât elevii sunt mai bine informați despre specificul serviciilor de consiliere a carierei, cu atât au o percepție mai corectă despre beneficiile oferite de acest tip de servicii educaționale, 98% dintre elevii chestionați oferind răspunsuri referitoare la acest aspect. Creșterea procentelor în favoarea răspunsurilor pozitive demonstrează utilitatea activităților de consiliere individuală și de grup, cât și a campaniei de informare a elevilor privind importanța consilierii și orientării profesionale.
     PRACTICON a oferit pe parcursul implementării oportunități de consiliere profesională prin servicii de specialitate privind orientarea în carieră unui număr de 480 elevi din clasa a XI-a din liceele județului Dolj, din care 420 au beneficiat și de stagii de practică tradițională la agenții economici locali, iar 60 de elevi au avut șansa să exerseze o formă de practică modernă prin metoda inovativă de învățare ,,firmă de exercițiu’’. Iar bucuria și mulțumirea elevilor care au luat parte la activitățile proiectului demonstrează că PRACTICON a reprezentat,după cum declara unul dintre elevii grupului țintă ,,o etapă importantă atât în alegerea cât și în descoperirea carierei pe care vreau să o urmez. A reușit să-mi scoată la suprafață anumite trăsături și m-a făcut să realizez că dintre toate aptitudinile pe care le poate poseda un om, cea mai importantă este comunicarea, de care am avut și parte în acest proiect iar asta mi-a plăcut. Am avut parte de comunicare, de informații noi profesioniste, de activități interesante, am participat la workshop-ul de la Băile Govora, unde m-am simțit minunat, lucru care m-a bucurat enorm, toate acestea au fost importante. Importanța este dată de faptul că s-a pus accentul pe noi iar până la acest proiect nu am mai simțit asta. Mă bucur că am luat parte la acest proiect. Multumesc!” (Zidaru Adelina, Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu” Filiași) Este doar una din multele declarații ale elevilor care vorbesc despre importanța proiectului PRACTICON resimțită pe plan individual.
     Și colaboratorii noștri au cuvinte de laudă la adresa proiectului: ,,PRACTICON ne-a oferit nouă, agenților economici, posibilitatea de a intra în contact direct cu elevii, elevi ce vor reprezenta viitoarea forță de muncă și totodată de a le cunoaște acestora doleanțele legate de locul de muncă. Ne-a încântat implicarea acestora pe tot parcursul stagiilor de practică, ne-am bucurat că ne-au cerut informații concrete pentru realizarea proiectelor. Suntem mulțumiți că le-am putut oferi sprijin prin împărtășirea experienței noastre’’, ne-a declarat dl Tică Florin Lucian de la S.C. INTUSPRESTCOM S.R.L., una din firmele unde elevii de la liceul tehnologic au făcut practică. Iar dl. Pîrvu Ilie, director la Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filișanu’’ Filiași a întărit: ,,Am avut parte ca director implicat în acest proiect de o experiență bogată, am întâlnit experți profesioniști cu care am comunicat foarte bine, agenți comerciali mult mai implicați și de mare ajutor elevilor și elevi dornici de perfecționare, dornici de a lucra în echipă, dornici de cunoaștere, elevii liceului meu transmițându-mi prin impresiile și gândurile lor toate aceste lucruri. Un real ajutor au resimțit elevii PRACTICON din partea agenților economici, pe parcursul stagiilor de practică. Fiind motivați de îndrumători și de premiile atractive, aceștia au muncit la realizarea proiectelor, cerând informații din partea agenților. Am observat, iar feedback-ul din partea elevilor a fost același, o mai intensă implicare din partea agenților economici, fiind parteneri de nădejde elevilor. Îmi doresc pe viitor ca elevii liceului meu să mai aibă ocazia să participe la asemenea proiecte, de un real folos pentru formarea lor.”
     Proiectul PRACTICON – „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’, implementat în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’, a demarat în 28 aprilie 2014 și se va finaliza în 27 noiembrie 2015. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Pentru detalii:
Georgeta Lumei, Expert Informare și Publicitate
ginalumei@gmail.com/ 0721 888 402

 

Comunicat de presă

Conferința finală PRACTICON

     Joi, 26 noiembrie 2015, începând cu ora 10:00, Inspectoratul Școlar Județean Dolj va organiza la sediul său din Str. Ion Maiorescu nr. 6, Craiova, conferința finală a proiectului PRACTICON – „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’.
     Pe parcursul implementării, PRACTICON a oferit oportunități de consiliere profesională prin servicii de specialitate privind orientarea în carieră unui număr de 480 elevi din clasa a XI-a din liceele județului Dolj, din care 420 au beneficiat și de stagii de practică tradițională la agenții economici locali, iar 60 de elevi au avut șansa să exerseze o formă de practică modernă prin metoda inovativă de învățare ,,firmă de exercițiu’’.
     La eveniment sunt așteptați să participe elevi din grupul țintă, experți din echipa de management și de implementare a proiectului, directori de la liceele din județul Dolj, reprezentanți ai agenților economici și nu în ultimul rând, oficialități locale.
     Conferința finală marchează încheierea oficială a perioadei de implementare a proiectului. Cu acest prilej, dna Lavinia Craioveanu, Manager de proiect va prezenta rezultatele obținute pe parcursul celor 19 luni de implementare. Dl. Lucian Săndoi, Directorul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi’’, va susține o prezentare despre dezvoltarea și evoluția firmelor de exercițiu create în proiect din perspectiva partenerului de proiect și transferul de bune practici către generațiile următoare.
     Responsabilitatea comună privind integrarea pe piața muncii a elevilor absolvenți va fi abordată împreună cu elevi, directori de licee și reprezentanți ai mediului economic într-o dezbatere despre bune practici identificate în PRACTICON și modalități de valorificare a acestora în viitor. Dna Mirela Isuf, Expert Elaborare și Monitorizare Instrumente va prezenta rezultatele studiului privind percepția elevilor din grupul țintă asupra importanței consilierii profesionale, bazate pe analiza comparativă a gradului de informare a elevilor în legătură cu activitatea de consiliere înainte și după finalizarea activității de consiliere și a campaniei de informare privind beneficiile consilierii și orientării profesionale. Despre PRACTICON de la implementare la sustenabilitate vor vorbi cei 3 coordonatori de activități, dna Alina Stănculescu, Coordonator Experți Consiliere Profesională, dna Simona Ciulu, Coordonator Îndrumători Practică și dna Matilda Blagu, Coordonator Firme de Exercițiu.
     Proiectul PRACTICON – „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’, implementat în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’, a demarat în 28 aprilie 2014 și se va finaliza în 27 noiembrie 2015. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Pentru detalii:
Georgeta Lumei, Expert Informare și Publicitate
ginalumei@gmail.com/ 0721 888 402

 

     Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în calitate de beneficiar a organizat miercuri 6 august 2014 începând cu ora 16:30 în Sala de Conferințe Prof. univ. dr. doc. Ion Zamfirescu a Colegiului Național ,,Frații Buzești’’ conferința de lansare a proiectului „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’.
     Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și se înscrie în Axa Prioritară 2 – Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul Major de Intervenție 2.1 – Tranziția de la școală la viața activă.
     Proiectul vizează sprijinirea elevilor din învăţământul preuniversitar în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea competenţelor practice ale acestora în scopul îmbunătăţirii perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii. În cadrul proiectului, grupul țintă reprezentat de 480 de elevi de clasa a XI-a din liceele județului Dolj va beneficia de oportunități de orientare și consiliere profesională precum și de stagii de practică tradiționale și moderne prin metoda inovativă de învățare ,,firmă de exercițiu’’.
     La conferință au participat cadre didactice, personal din Inspectoratul Școlar Județean Dolj, elevi, experți din proiect precum și reprezentanți mass-media. Evenimentul a fost deschis de dl. Nicușor Cotescu, Inspector General Adjunct și Manager de proiect care a susținut o prezentare generală a proiectului. A urmat dna Ani Drăghici, Inspector proiecte educaționale învățământ particular și alternative educaționale din Inspectoratul Școlar Județean Dolj care a prezentat experiența beneficiarului în diverse proiecte. În cadrul conferinței au mai avut scurte intervenții cu privire la activitățile specifice din proiect dna Alina Stănculescu, Coordonator Experți Consiliere Profesională, dna Simona Ciulu, Coordonator Îndrumători Practică și dna Matilda Blagu, Coordonator Firme de Exercițiu. La final, din partea partenerului de proiect, dl. Lucian Săndoi, Director al Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi’’ din Craiova a susținut o alocuțiune despre experiența și rezultatele liceului pe care îl conduce.
     Începând cu luna septembrie 2014 elevii sunt așteptați să ia parte la activitățile dedicate acestora în cadrul proiectului. Informații suplimentare legate de activitățile proiectului vor fi postate pe pagina web a proiectului – www.dj-practicon.ro.