Eveniment dedicat obiectivelor orizontale

PRACTICON promovează nediscriminarea

Joi, 23 aprilie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Dolj a organizat în cadrul proiectului ,,Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’ evenimentul dedicat obiectivelor orizontale intitulat ,,PRACTICON promovează nediscriminarea!’’. La eveniment au participat 100 de elevi din cele 5 licee din județ de unde a fost selectat grupul țintă al proiectului.

Evenimentul și-a propus să aducă în atenția elevilor teme de mare actualitate legate de obiectivele orizontale și să provoace discuții în jurul unor întrebări precum: ,,Ce este egalitatea de șanse?’’, ,,Ce este dezvoltarea durabilă?’’, ,,Ce este TIC?’’, ,,Cum se manifestă discriminarea și hărțuirea online?’’, ,,Ce acțiuni trebuie întreprinse pentru a combate aceste fenomene?’’, ,,Care este contribuția noastră la dezvoltarea durabilă?’’.

Evenimentul a fost deschis de dna Lavinia Craioveanu, manager de proiect, care a rostit un scurt cuvânt de bun venit participanților. Au urmat prezentări în plen susținute de Expertul Obiective Orizontale privind conceptul celor 3 mari obiective orizontale asumate în proiect: egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, inovare și TIC. Aspectele teoretice au fost inspirat completate cu scurtmetraje educative și cu exemple concrete din mediul educațional.

Evenimentul a continuat cu atelierele de lucru în care elevii, împărțiți în 4 grupuri de lucru – fiecare coordonat de câte un moderator – au fost invitați să dezbată pe marginea a două studii de caz, primul pe tema discriminării, iar al doilea privind dependența de calculator. Pentru fiecare studiu de caz în parte, elevii au trebuit să identifice cauzele care au dus la situația descrisă și să propună soluții în scopul ameliorării acesteia, din pespectiva rolului primit în cadrul grupului – prieteni, școală, comunitate, familie. A doua activitate practică a constat în elaborarea conceptului și machetei unui material de promovare, fiecare grup de lucru putând alege obiectivul orizontal pe care dorește să-l promoveze. Cei mai mulți elevi au optat pentru afișe de promovare dar s-au realizat și câteva pliante.

La întoarcerea în plen, grupurile de lucru și-au prezentat prin reprezentanții lor concluziile desprinse în urma analizei studiilor de caz și materialul de promovare realizat.

Evenimentul a fost unul interactiv, prezentările din plen provocând elevii la dezbateri. De asemenea, sesiunile tematice în care grupurile de elevi și-au asumat o anumită abordare a studiului de caz în conformitate cu rolul primit, au generat dezbateri intense.

,,A fost o activitate foarte interesantă. Mi-am cunoscut colegii din proiect și am legat prietenii noi. Am reținut idei noi de protejare a mediului (dezvoltare durabilă), am învățat cum se poate trăi sănătos într-un mediu curat, am învățat să ne respectăm pe noi și aproapele nostru (egalitate de șanse) și am înțeles foloasele noilor tehnologii (inovare și TIC)”, ne-a declarat unul dintre participanți, Ionuț Drăguleasa, elev la Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ,,Constantin Brâncuși’’ din Craiova.

Acțiunile dedicate obiectivelor orizontale vor continua în proiect până în luna august 2015. Mai multe informații veți găsi pe site-ul proiectului www.dj-practicon.ro la rubrica ,,Obiective orizontale’’. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Pentru detalii:
Georgeta Lumei
Expert Informare și Publicitate
0721 888 402/ginalumei@gmail.com

 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj organizează joi, 23 aprilie 2015 între orele 12 00-16 00, la sediul Colegiului Tehnic Energetic Craiova Evenimentul dedicat obiectivelor orizontale ,,PRACTICON promovează nediscriminarea!’’

Evenimentul are loc în cadrul proiectuluiConsiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’și își propune conştientizarea şi motivarea elevilor din grupul țintă cu privire la importanța respectării și promovării principiilor egalității de șanse și dezvoltării durabile, aprofundarea conceptelor cheie legate de obiectivele orizontale prin intermediul metodelor de educație non-formală și încurajarea implicării și cetățeniei active pentru combaterea discriminării, a discursului instigator la ură și a excluziunii sociale.

La eveniment vor participa 100 de elevi din grupul țintă principal, selectați din toate liceele participante în proiect în mod proporțional cu distribuția pe licee a elevilor în grupul țintă principal. Activitățile din cadrul evenimentului se vor desfășura atât în plen cât și pe grupuri de lucru și vor fi coordonate de dna Viorica Dădulescu, Expert Obiective Orizontale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să o contactați pe dna Viorica Dădulescu, Expert Obiective Orizontale (viodadulescu@yahoo.com).

Vă așteptăm!

Echipa PRACTICON