Bibliografie

Resurse și bibliografie egalitate de șanse și nediscriminare

 

Linkuri utile:

– Activități interactive pentru ilustrarea tematicii antidiscriminare
www.diversitycouncil.org

– Activități interactive pentru ilustrarea tematicii antidiscriminare. Conține un motor de căutare în funcție de tema dorită sau de nivelul de vârstă al elevilor.
www.tolerance.org

– Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este autoritatea de stat autonomă, sub control
parlamentar, care își desfășoară activitatea în domeniul discriminării.
www.cncd.org.ro

– Portal care reunește mai multe organizații neguvernamentale care activează în domeniul combaterii
discriminării.
www.antidiscriminare.ro

– site-ul organizației Salvați Copiii România, un ONG care promovează Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului. Acest site a fost accesat în vederea identificării  potențialelor resurse informaționale legate de situația copiilor din România.
www.salvaticopiii.ro

– site-ul Agenției de Monitorizare a Presei, conține o secțiune dedicată activității organizației în domeniul antidiscriminării.
www.activewatch.ro

– site-ul Fundației Soros, organizație care a efectuat mai multe cercetări în special cu privire la situația romilor și a persoanelor cu dizabilități în România.
www.soros.ro

– site resursă care găzduiește cercetări științifice diverse ale cercetătorilor independenți.
www.academia.edu

– site-ul Agenției Împreună, o organizație care luptă pentru promovarea identității romilor. Site-ul conține studii de caz legate de discriminarea romilor în România.
www.agentiaimpreuna.ro

– site-ul proiectului “Promovează femeia”, derulat către Agenția Națională de Ocupare a Forței de
Muncă. Site-ul conține un raport cu privire la diferențele de gen în educație.
www.promoveazafemeia.com

– site-ul Misiunii UNICEF în România și conține rapoarte specifice legate de accesul la educație a copiilor din mediile defavorizate.
www.unicef.ro

– site-ul Fundației Motivation, o organizație care luptă pentru integrarea socială a persoanelor cu dizabilități. Acesta conține diferite studii și rapoarte cu privire la integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.
www.motivation.ro

– site-ul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, site care conține studii și rapoarte cu privire la situația grupurilor vulnerabile din țările membre OSCE.
www.osce.org

– portal interactiv care conține resurse legate de drepturile omului.
www.european-citizenship.org

– site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, site care conține resurse și rapoarte cu privire la integrarea școlară a copiilor cu dizabilități.
www.who.int

– portalul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și conține rapoarte cu privire la situația discriminării în țările UE.
fra.europa.eu

 

 Documente legislative relevante:

– Legea nr.  202/2002 republicată în 2007, privind privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 01/03/2007

– Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.557 din 23 iunie 2004

– Legea nr. 448 /2006  republicată în 2008 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03/01/2008;

– Ordonanța 137 din 31 august 2000 privind sancționarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial nr. 99 din 08.02.2007

 

Rapoarte și ghiduri:

„Eliberează-te de prejudecăți!” (ediția a II-a) – ghid pentru elevii de liceu privind discriminarea –Agenția de Monitorizare a Presei

Situația romilor în România, 2011. Între incluziune socială și  migrație. Raport de țară România. Fundația Soros România

Vino mai aproape: incluziunea și excluziunea romilor în societatea  românească de astăzi –realizat în cadrul proiectului Stop Prejudecăților despre Etnia Romă

Despre noi: 20 de răspunsuri la întrebarea “Ce vrei să te faci când  vei fi mare?” – UNICEF România și Agenția Comunitară Împreună

Prevenirea stereotipurilor despre femei şi bărbaţi la vârsta copilăriei – AMOFM și Instituto de Formacion Integral

Balica M., Furtușnic C., Horga, I., Jigău, M., Voinea, L. (2004),Perspective asupra dimensiunii de gen în educație, Institutul de Științe ale Educației, UNICEF, Ed. MarLink

Diagnostic: exclus pe piața muncii. Piedici în ocuparea  persoanelor cu dizabilități în România– Fundația MotivationRomânia

Guidelines for Educators on Countering Intolerance and Discrimination against Muslims OSCE/ODIHR

Compass – A manual on Human Rights Education with young people (2002) –Council of Europe Publishing

 

Video:

Școala noastră (Our School) / Regia: Mona Nicoară, Miruna

Coca-Cozma / One World Romania 2012 

Alin, Beni și Dana, trei copii romi dintr-un orășel maramureșean, sunt subiecții unui experiment de desegregare școlară. Pe înțelesul tuturor, această regulă impusă de Uniunea Europeană presupune că

romii trebuie să învețe în aceleași clase cu majoritarii. Pe durata a patru ani, „Școala noastră” urmărește îndeaproape, cu empatie și luciditate, peripețiile acestui proces care eșuează într-un mod neașteptat și revoltător. Filmul atinge teme ca prejudecățile instituționalizate, cercul vicios al sărăciei și dificultățile din

învățământ. O emoționantă poveste dulce-amăruie despre tradiție și progres, cât și o meditație despre ceea ce ar putea fi o șansă mai bună de viitor pentru noi toți.

A Class Divided

La o zi după asasinarea lui Martin Luther King Jr., o învățătoare din Iowa decide să le ofere elevilor săi de clasa a treia experiența de atrăi discriminarea pe propria piele. Experimentul este unul dintre celemai citate în literatura de specialitate și unul cu efecte foarteprofunde asupra vieții celor care au luat parte la el.

 

Resurse și bibliografie dezvoltare durabilă

Linkuri utile:

www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030
Concete și principia de dezvoltare durabila – Scurt istoric al dezvoltării durabile, Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, Producția și consumul durabile, Agenda Locală 21, Viziunea pentru dezvoltare durabilă 

www.cedd.ro
Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă

www.ncsd.ro
Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă

www.comunitatedurabila.ro
Comunitate Durabilă

www.cse.uaic.ro/_fisiere/Documentare/Suporturi_curs/II_Strategii_si_politici_europene_de_dezvoltare_durabila.pdf
Centrul de Studii Europene, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Strategii și politici europene de dezvoltare durabilă

www.anpm.ro/ro/dezvoltare-durabila
Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Dezvoltarea durabilă la nivel mondial

www.giedd.ro
Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă

www.viitorplus.ro
ONG care implementează proiecte de dezvoltare durabilă

www.edu.ro/download-files/Criterii_de_calitate_ale_scolilor_dezvoltarii_durabile.pdf
Ghid pentru îmbunătățirea calității educației în sprijinul dezvoltării durabile

www.imdd.ro
Institutul de Management și Dezvoltare Durabilă

www.ddbra.ro/media/Ghid_Eco-Turist%281%29.pdf
Ghidul Eco-turistului