Obiective

  • Dezvoltarea, adaptarea, promovarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională pentru sprijinirea a 480 elevi în tranziția de la școală la viața activă;
  • Creșterea relevanței rezultatelor învățării dobândite la locul de muncă prin organizarea interactivă de stagii de practică pentru 420 de elevi;
  • Dezvoltarea și promovarea parteneriatelor între școli și agenții economici în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă;
  • Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a 60 de elevi prin metoda inovativă de învățare ,,firma de exercițiu’’.