Workshop

     Comunicat de presă

PRACTICON la ora bilanțului

     Inspectoratul Școlar Județean Dolja organizat în perioada 7-9 noiembrie 2015, workshop-ul PRACTICON la ora bilanțului, în cadrul proiectului „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes”. Evenimentul  s-a desfășurat la Govora și a reunit 120 persoane, respectiv elevi din grupul țintă al proiectului, reprezentanți ai agenților economici parteneri în proiect, directori de la liceele de unde s-a recrutat grupul țintă și membri din echipa de proiect.
     Evenimentul a avut ca și obiective specifice realizarea uneianalize globale a întregii activități desfășurate prin proiect, facilitarea interacțiunii dintre diversele categorii participante la proces, identificarea bunelor practici acumulate pe perioada implementării și extrapolarea rezultatelor obținute în acțiuni viitoare, în vederea asigurării sustenabilității proiectului, proiectul PRACTICON aflându-se la finalul perioadei de implementare.
     Evenimentul a debutat cu mesajul dnei Lavinia Craioveanu, Inspectorul Școlar General și Manager Proiect, care a mulțumit elevilor pentru implicarea în proiect și i-a felicitat pentru rezultatele obținute. Lucrările workshop-ului au fost continuate de dna Daniela Carasava, Expert Implementare și Evenimente și moderatorul evenimentului, care a prezentat o sinteză a principalelor rezultate obținute în proiect, fiind secondată cu analize detaliate pe fiecare activitate în parte susținute de coordonatorii specifici pe componentele de practică, firme de exercițiu și consiliere.
     Dezbaterile și aplicațiile din cele 4 ateliere de lucru care s-au desfășurat pe parcursul evenimentului au vizat teme de interes pentru elevi și experți deopotrivă, cum ar fi Beneficiile consilierii individuale și de grup în planificarea traseului profesional, Aplicabilitatea competențelor dobândite la stagiile și concursurile de practică, De la teorie la practică prin firma de exercițiu.
     Workshop-ul a continuat cu un atelier în aer liber sub titlul ,„Să protejăm mediul înconjurător!’’, elevii putând astfel pune în practică aspectele teoretice din cadrul dezbaterilor lunare specifice pe această temă, precum și pe cele de la evenimentul anterior privind obiectivele orizontale. Dotați cu mănuși și saci de plastic, elevii s-au implicat activ într-o acțiune de ecologizare pornind pe mai multe trasee din apropierea stațiunii. În paralel, într-un cadru informal, membrii echipei de proiect au luat parte la un atelier de bune practici în care discuțiile s-au axat pe identificarea bunelor practici din proiect, aspecte pozitive și negative din implementare și modalități de diseminare și valorificare la nivelul organizaţiei şcolare a rezultatelor proiectului în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională, în vederea asigurării unei sustenabilități reale și durabile a proiectului. S-a subliniat necesitatea promovării proiectului ca măsură de sprijin a activităților implementate, în vederea creșterii gradului de informare și educare a publicului țintă, fapt care, în timp, poate conduce la schimbări pozitive de percepție, opinie și atitudine la nivelul acestuia.
     Astfel, pentru continuarea proiectului, s-au avansat o serie de propuneri din care amintim doar:

  • utilizarea platformei CCP intranet în toate liceele din județ;
  • distribuirea instrumentelor de consiliere realizate în format electronic către toți profesorii consilieri școlari din județul Dolj pentru utilizarea lor în cadrul activităților de consiliere a carierei;
  • actualizarea site-ului de consiliere cu materiale de interes pentru elevi;
  • distribuirea şi completarea caietului de practică în format electronic în unităţile şcolare din judeţ, pe baza unei machete realizate de inspectorul de specialitate;
  • continuarea parteneriatelor cu agenţii economici din judeţ;
  • realizarea unor acţiuni constante cu părinţii și alți parteneri sociali cu scopul conştientizării importanţei consilierii pentru facilitarea inserţiei pe piaţa muncii;
  • preluarea celor 4 firme de exercițiu de către alți elevi și continuarea activității în FE pentru beneficiarii opționalului realizat în cadrul proiectului.

     Având în centru activități practice, interactive, atelierele de lucru s-au bucurat de implicarea totală a participanților. La finalul activității pe ateliere, au avut loc sesiuni de întrebări și răspunsuri, respectiv discuții, în care s-au reiterat principalele concluzii rezultate din munca în echipe. O concluzie generală, unanim recunoscută, este aceea că acum, elevii sunt, într-adevăr, mai bine informați despre specificul serviciilor de consiliere a carierei, au o percepție mai bună despre beneficiile oferite de acest tip de servicii educaționale, sunt mai pregătiţi să întâmpine cu succes exigenţele viitorilor angajatori, începând chiar de la etapa de depunere a candidaturilor pentru ocuparea posturilor vacante şi până la îndeplinirea unei palete largi de sarcini curente de lucru, acoperind domenii variate specifice unei companii. Concluziile desprinse din dezbaterile din cadrul atelierelor de lucru demonstrează utilitatea activităților de consiliere individuală și de grup, a stagiilor de practică performante desfășurate în proiect și a activităților desfășurate în firmele de exercițiu.
     După cum declara unul dintre elevii participanți la workshop: ,,Mă simt onorată să mă aflu printre persoanele norocoase, care au putut lua parte la acest frumos sfârşit de proiect. Mi-a făcut mare plăcere să iau parte la diversele activităţi din cadrul workshop-ului, să-mi pot împărtăşi impresia despre tot ceea ce a însemnat PRACTICON pentru mine. Am povestit cu mare bucurie tot ceea ce au însemnat firmele de execuţie pentru noi. M-a bucurat că ceilalți participanți au fost impresionaţi de experienţele noastre şi sper să aibă cât mai mulţi parte de o asemenea oportunitate. Plec fericită de aici. Le mulţumesc tuturor din echipa PRACTICON că ne-au oferit nişte experienţe foarte plăcute. Dar, totodată, cu durere în suflet şi tristeţe enormă, deoarece a luat sfârşit pentru noi”. (Băbău Silvia, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova).
     Pe parcursul dezbaterilor, elevii implicați în proiect și-au manifestat dorința de a lua parte la transmiterea de exemple de bune practici și susținerea altor elevi, în noile activități ce se vor derula în viitor în cadru organizat, considerând că experiențele trăite în PRACTICON trebuie transmise către generațiile viitoare astfel încât să existe o punte de legătură între actualii și viitorii absolvenți.
     Evenimentul s-a bucurat și de susținerea directorilor de licee și a agenților economici prezenți, care au venit cu propuneri concrete privind continuarea activităților. După cum declara dl Tică Florin Lucian, reprezentant al S.C. INTUSPRESTCOM S.R.L.  Brădești: „Fiind selectați să participăm în proiectul PRACTICON, ne-am bucurat că ni s-a oferit ocazia să instruim elevii și să îi ajutăm în alegerea carierei mult dorite. Consider că acest proiect, prin prisma căruia am putut ajuta liceul și elevii, și-a îndeplinit obiectivele, elevii dobândind experiență și cunoștințe noi, de un real folos, pregătindu-i pe aceștia pentru un viitor stabil și cu mult succes. Workshop-ul de la Govora mi-a întrecut așteptările. Este pentru prima dată când particip la o acțiune de așa amploare, așa de bine pusă la punct. Am observat elevi fericiți, încântați, dornici de lucru în echipă, coordonatori foarte bine pregătiți și o echipă de proiect care a excelat pe partea organizatorică.Dorim să colaborăm și în continuare și să susținem, în acțiunile viitoare, practicile eficiente pentru orientarea în carieră a tinerilor. Mult succes tuturor.” În același spirit, dl prof. Pîrvu Ilie, directoral Liceului Tehnologic „Dimitrie Filișanu” Filiași ne-a declarat că „În cadrul workshop-ului am fost plăcut impresionat să văd devotamentul și seriozitatea de care au dat dovadă elevii din liceu pe parcursul atelierelor de lucru și nu numai. A fost o activitate deosebită pentru toți participanții, nu numai pentru elevi, dar impactul pozitiv, zâmbetele elevilor, fețele lor fericite, sârguința cu care au răspuns chemării coordonatorilor pe tot parcursul workshop-ului spun mult mai mult decât orice cuvânt de laudă pe care l-ați merita cu prisosință voi, echipa de proiect organizatoare. Mulțumim tuturor pentru onoarea deosebită de a lucra împreună în echipa PRACTICON.”
     În ceea ce privește beneficiile resimțite în urma derulării proiectului, eleva Bărboianu Irina-Maria de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” Filiași, ne-a declarat:  „Pentru mine această experienţă înseamnă foarte mult. Aceste trei zile pe care le-am petrecut aici, la Băile Govora, m-au ajutat să depăşesc frica de a vorbi în faţa mulţimii. Am învăţat foarte multe lucruri frumoase, să lucrez în echipă, ceea ce, pentru mine, este foarte important. Aici m-am simţit mai bine ca niciodată. Mi-aş dori din suflet să se mai facă în continuare aceste proiecte, deoarece aş vrea ca şi celelalte generaţii să se bucure şi să înveţe ceea ce eu am învăţat. Îmi pare rău că aici se încheie proiectul şi nu mai putem continua, dar trăiesc cu speranţa că se vor mai face şi pentru alţi elevi și vor avea și aceștia parte de  coordonatori, consilieri, experți minunaţi şi cu deosebite calităţi”.
     Proiectul „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes” a debutat în 28 aprilie 2014 și se va finaliza în 27 noiembrie 2015, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Pentru detalii:
Georgeta Lumei, Expert Informare și Publicitate
ginalumei@gmail.com/0721 888 402

     

     Inspectoratul Școlar Județean Dolj organizează în perioada 7-9.11.2015 la Hotel Palace din Govora workshop-ul PRACTICON la ora bilanțului.

     Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’ și își propuneanaliza globală a întregii activități desfășurate prin proiect, interacțiunile dintre diversele categorii participante la proces, promovarea bunelor practici identificate pe parcursul implementării proiectului, extrapolarea rezultatelor obținute în acțiuni viitoare, în vederea asigurării sustenabilității proiectului.
     La eveniment vor participa aproximativ 120 de persoane: elevi din grupul țintă principal ce au avut rezultate bune la practică, elevi ce au obținut premii la concursurile de practică, elevi ce au obținut premii în cadrul concursurilor de firme de exercițiu, personalul de la agenții economici unde s-a desfășurat practica și care au participat la activitatea de practică a elevilor, personal de la firmele mamă ce au participat la activitatea de firmă de exercițiu, directori/directori adjuncți de la liceele de unde a fost recrutat grupul țintă, posibil directori de la alte licee din județ, membrii echipei de proiect.
     Evenimentul este coordonat de dna Lavinia Craioveanu, inspector școlar general și manager de proiect. Pentru mai multe detalii, o puteți contacta pe dna Craioveanu la telefon 0740419090 sau pe e-mail laviniacraioveanu@yahoo.com.

Vă așteptăm cu drag!
Echipa PRACTICON