Ziua usilor deschise

       Ziua ușilor deschise la Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’

      Luni, 6 aprilie 2015, Inspectoratul Școlar Județean Dolj a organizat evenimentul Ziua ușilor deschise la sediul partenerului de proiect, Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’. Scopul evenimentului este îmbunătățirea colaborării dintre instituții și a cunoașterii reciproce între elevi precum și promovarea activității inovative de firmă de exercițiu pe care elevii din grupul țintă de la Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’ o desfășoară în cele 2 noi sedii ale firmelor de exercițiu înființate în proiect. De asemenea, ne-am dorit ca elevii care nu sunt implicați în activități de firmă de exercițiu în cadrul PRACTICON să beneficieze de informații utile și interesante privind noțiunile și activitățile de bază ale firmei de exercițiu în scopul creșterii în viitor a numărului de elevi interesați de astfel de activități.

Firma de exerciţiu este o metodă didactică modernă și interactivă de succes în România, care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin simularea proceselor dintr-o firmă reală. În cadrul proiectului PRACTICON au fost înființate 4 firme de exercițiu: FE Goldfield SRL, FE Hanul Oltenesc SRL, FE Pro Security SRL și FE Urban Flowers SRL. Aici își desfășoară activitatea în proiect 60 de elevi de clasa a XI-a de la Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’. Aceștia au fost și gazdele evenimentului, fiind îndrumați și sprijiniți de cei doi Experți Firme de Exercițiu. Elevii s-au implicat încă din etapa de pregătire a evenimentului, elaborând prezentări și materiale promoționale ale firmelor în care activează.

La eveniment au participat elevi invitați de la alte clase din Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’ dar și de la alte licee din Craiova, precum Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ,,Contantin Brâncuși’’, Colegiul Național ,,Ștefan Velovan’’, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate și Liceul ,,Matei Basarab’’. În total, evenimentul a beneficiat de participarea a 90 de elevi.

Cei 70 de invitați distribuiți în prealabil în 7 serii consecutive au participat la prezentări și dezbateri în cele două sedii ale firmelor de exercițiu. Conceptul de firmă de exercițiu a fost prezentat de Experții Firme de Exercițiu din proiect. Aceștia au subliniat rolul firmei de exercițiu în formarea pentru viaţă a elevilor și multiplele avantaje pe care elevii instruiţi într-un asemenea cadru le au, printre care adaptarea rapidă la cerinţele pieţei muncii. Au urmat apoi prezentările firmelor de exercițiu susținute de elevii angajați în FE, fiecare reprezentant de departament furnizând informații despre activitatea pe care o coordonează. S-a pus accent pe elementele de identitate vizuală (sigla şi sloganul firmei), materialele promoţionale (pliante, afişe, cărţi de vizită), pagina de Facebook. După încheierea prezentărilor a urmat partea practică în care elevii, împărțiți în grupuri de lucru formate din 2 invitați și un elev reprezentant al firmei de exercițiu, au desfășurat activități specifice departamentelor firmelor de exercițiu. Astfel, invitații au avut ocazia să asiste la desfășurarea unor procese specifice firmelor de exercițiu și elaborarea unor documente din cadrul acestora.

,,Ideea este foarte bună și o să propun asta și în liceul meu’’, este doar una din declarațiile unui elev vizitator care ne îndreptățește să spunem că evenimentul a fost un succes și și-a atins obiectivele propuse.

Cu acest eveniment se încheie campania de promovare a conceptului de firmă de exercițiu adresată în principal elevilor de la liceul partener și derulată în cadrul proiectului PRACTICON – Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! Cei 60 de elevi de la Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’ își vor continua activitatea în firmele de exercițiu până în luna iunie 2015. Pe site-ul proiectului www.dj-practicon.ro la rubrica ,,Firme de exercițiu’’ vom publica periodic informații despre acțiunile și realizărilor lor.

Pentru detalii:

Georgeta Lumei

Expert Informare și Publicitate

0721 888 402/ginalumei@gmail.com

 

     Inspectoratul Școlar Județean Dolj organizează EVENIMENTUL ,,ZIUA UȘILOR DESCHISE’’ luni, 6 aprilie începând cu ora 10 00, la sediul partenerului de proiect, Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’din Str. Bucovina nr. 4, Craiova.

Este ultimul eveniment al campaniei de promovare a conceptului de firmă de exercițiu desfășurate în cadrul proiectului POSDRU ,,Consiliere inovativă și practică școlară pentru o carieră de succes’’.

Prin acest eveniment ne propunem să îmbunătățim colaborarea instituțională și cunoașterea reciprocă între elevi și să promovăm activitatea inovativă de firmă de exercițiu pe care elevii din grupul țintă de la liceul partener o desfășoară în cele 2 sedii ale firmelor de exercițiu nou înființate la Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’.

În cadrul evenimentului, 20 de elevi din grupul țintă principal de la liceul partener implicați în activități de firmă de exercițiu vor fi gazde pentru 70 de elevi invitați de la alte licee din apropierea liceului partener, de la alte licee participante în proiect precum și de la alte clase din Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi’’. Vor mai participa experți din echipa de proiect și reprezentanți mass-media.

Vă așteptăm!

Echipa PRACTICON

Persoană de contact:

dl. Lucian Săndoi, Directorul Liceului Teoretic ,,Tudor Arghezi’’ 0744 567 450/luciansandoi2009@yahoo.com